Ileen
Montijn

 

Biografie

Ileen Montijn werd in 1952 geboren in Den Haag en bracht het grootste deel van haar jeugd door in het buitenland. Zij studeerde in Seattle (VS) en vervolgens in Leiden, waar zij in 1978 haar doctoraal geschiedenis (bijvak: kunstgeschiedenis) haalde.

Na enkele jaren als redactrice bij NRC Handelsblad nam zij ontslag om zelfstandig te gaan publiceren. Zij schreef jarenlang een tweewekelijkse column op de Achterpagina van de NRC. Daarnaast verschenen artikelen en columns van haar hand in tijdschriften, bundels, catalogi en jaarboeken. Zij gaan over een breed scala aan onderwerpen, altijd met een historische blik: van vormgeving en architectuur tot kunst, mode en eetgewoonten. Kernthema’s in haar boeken – waaronder het vele malen herdrukte Leven op stand 1890-1940, oorspronkelijk verschenen in 1998zijn smaak, standsverschil en andere drijfveren in het persoonlijke leven. Ileen Montijn houdt regelmatig lezingen.

IM zit in de redactie van het Jaarboek Kostuum, dat wordt uitgegeven door de Nederlandse Kostuumvereniging. Ook is zij adviseuse van de Stichting Het Blauwe Boekje, onder wier auspiciën de genealogische reeks Nederland’s Patriciaat verschijnt. Zij is lid van (onder meer) het tuinhistorisch genootschap Cascade, Bond HeemschutVereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, het Cuypersgenootschap , de Stichting Het Nederlandse Interieur SHNI, en PEN Nederland.

Tekening: Ab Knupker

Foto Marie-Jeanne van Hövell tot Westerflier