Ileen
Montijn

 

Biografie

Ileen Montijn werd in 1952 geboren in Den Haag en bracht het grootste deel van haar jeugd door in het buitenland. Zij studeerde in Seattle (VS) en vervolgens in Leiden, waar zij in 1978 haar doctoraal geschiedenis (bijvak: kunstgeschiedenis) haalde.

Na enkele jaren als redactrice bij NRC Handelsblad nam zij ontslag om zelfstandig te gaan publiceren. Zij schreef jarenlang columns op de Achterpagina van de NRC. Daarnaast verschenen artikelen en columns van haar hand in tijdschriften, bundels, catalogi en jaarboeken. Zij gaan over een breed scala aan onderwerpen, altijd met een historische blik: van vormgeving en architectuur tot kunst, mode en eetgewoonten. Kernthema’s in haar boeken – waaronder het vele malen herdrukte Leven op stand 1890-1940, oorspronkelijk verschenen in 1998zijn smaak, wonen, standsverschil en aanverwante thema’s. 

Zij is actief lid van de Nederlandse Kostuumvereniging, onder meer als auteur in het Jaarboek Kostuum. Ook is zij adviseuse van de Stichting Het Blauwe Boekje, onder wier auspiciën de genealogische reeks Nederland’s Patriciaat verschijnt. Zij is lid van vele nuttige én aardige gezelschappen zoals het tuinhistorisch genootschap Cascade, Bond HeemschutVereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, het Cuypersgenootschap , de Stichting Het Nederlandse Interieur SHNI en PEN Nederland.

Tekening: Ab Knupker