Ileen
Montijn

 

Je rok zakt af

8 februari 2015

Briefkaart, poststempel 20 juli 1901, 's Gravenhage

Briefkaart, poststempel 20 juli 1901, 's Gravenhage

Op de boekenmarkt in De Hallen in Amsterdam-West – haaks op die verbazende, dagelijkse eetkermis die daar ook te vinden is – kwam ik een ansichtkaart tegen die helemaal aansluit op iets dat ik hier twee weken geleden schreef (Schandelijke mode, 26 januari). Een bewijs dat de sleep zelfs 600 jaar na zijn uitvinding nog omstreden was.

Deze komische kaart is geadresseerd aan een meisje in Den Haag. De tekst blijkt uit een straatlied te zijn dat is verzameld door het Meertensinstituut – zonder plaatje of melodie erbij, en ongedateerd. Het heet ‘De Tijdgeest, of Sara je rok zakt af’ en telt negen coupletten. Het begint: Sara, je rok zakt af; Moeder, het is mijn sleep. ‘k Heb nog een anderen rok, die draag ik in de week…

Verderop moppert de moeder dat men zich in háár tijd nog naar zijn stand kleedde, terwijl nu de dienstmaagd zich kleedt als de eerste van het land. De dochter antwoordt dat haar moeder niet moet zeuren, en noemt wat dwaze dingen die in háár tijd in de mode waren: poeieren, het keurslijf… om te besluiten dat de Tijdgeest nu eenmaal zijn gang gaat. De wijsheid lag op straat, in 1901.